.
Outdoor LED Display – LPN สาขา ดินแดง

 Outdoor LED Display – LPN สาขา ดินแดง

CUSTOMER :	 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	  
LOCATION : เลยแยกสามเหลี่ยมดินแดงขึ้นไป ป้าย LPN อยู่ทางซ้ายมือ ติดกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Outdoor LED Display ขนาด กว้าง 2.88 เมตร x สูง 4.80 เมตร   ความละเอียด P10 mm
    LPN สาขาดินแดง LPN สาขาดินแดง LPN สาขาดินแดง LPN สาขาดินแดง