.
Outdoor LED Display – LPN สาขา เกษตร

 Outdoor LED Display – LPN สาขา เกษตร

CUSTOMER :	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	  
LOCATION : วิ่งถนนเกษตร-งามวงศ์วาน ป้ายอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Outdoor LED Display ขนาด กว้าง 3.84 เมตร x สูง 1.92 เมตร   ความละเอียด P10 mm
    LPN สาขาเกษตร LPN สาขาเกษตร