.
Outdoor LED Display – LPN สาขา สะพานพระนั่งเกล้า (ไทรม้า)

 Outdoor LED Display – LPN สาขา สะพานพระนั่งเกล้า (ไทรม้า)

CUSTOMER :	 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	  
LOCATION : วิ่งถนนรัตนาธิเบศร์ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า อยู่ทางซ้ายมือ ปากซอยวัดไทรม้า
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Outdoor LED Display ขนาด กว้าง 10.56 เมตร x สูง 1.92 เมตร   ความละเอียด P10 mm
    LPNไทรม้า LPNไทรม้า LPNไทรม้า LPNไทรม้า