.
งานเช่าจอLED สถานทูตจีน

 งานเช่าจอLED สถานทูตจีน

CUSTOMER: งานเช่าจอLED สถานทูตจีน

PRODUCT DETAIL	
LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 4 เมตร x สูง 2.5 เมตร ความละเอียด P3.9

LOCATION : โรงแรมแม่น้ำ รามาด้า พลาซ่า 

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอ ขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็วงานเช่าจอLED สถานทูตจีน

งานเช่าจอLED สถานทูตจีน

งานเช่าจอLED สถานทูตจีน

งานเช่าจอLED สถานทูตจีน

งานเช่าจอLED สถานทูตจีน

งานเช่าจอLED สถานทูตจีน