.
Outdoor LED Display – BNO Group

 Outdoor LED Display – BNO Group

CUSTOMER :	 บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด	  
LOCATION : พัฒนาการ โดยขับรถจากรามคำแหง 24 มุ่งหน้า ถนนพัฒนาการ
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Outdoor LED Display ขนาด กว้าง 6 เมตร x สูง 5 เมตร   ความละเอียด P16 mm
    ป้าย LED พัฒนาการ ป้าย LED พัฒนาการ