.
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ LED Display L.P.N. @Park 168 Onnut 19

 งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ LED Display
 L.P.N. @Park 168 Onnut 19

CUSTOMER :	 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
LOCATION : L.P.N. @Park 168 Onnut 19
PRODUCT DETAIL
จอ Outdoor LED Display ขนาด กว้าง 3.84 เมตร x สูง 1.92 เมตร   ความละเอียด P10 mm
     งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ LED Display  งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ LED Display