.
งาน กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้จากประสบกสรณ์จริง ปี 3 ตอน Future Skill : ทักษะสู่อาชีพในอนาคต

 งาน กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้จากประสบกสรณ์จริง ปี 3 
ตอน Future Skill : ทักษะสู่อาชีพในอนาคต

CUSTOMER :	 บริษัท แบมเบอร์ทู มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
LOCATION : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
PRODUCT DETAIL
Touch-Screen Kiosk (แนวตั้ง) – Display Size 43” จำนวน 4 เครื่อง  
    งาน กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้จากประสบกสรณ์จริง ปี 3 งาน กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้จากประสบกสรณ์จริง ปี 3