.
งานพิธีวางกระดูกงู เรือตรวจการณ์ทางทะเล "ศุลกากร 1202"

 งานพิธีวางกระดูกงู เรือตรวจการณ์ทางทะเล

CUSTOMER :	 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
LOCATION : อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
PRODUCT DETAIL
Indoor LED Display จอ LED ขนาด กว้าง 2.0 เมตร x สูง 2.0 เมตร   ความละเอียด P3.9
    งานพิธีวางกระดูกงู เรือตรวจการณ์ทางทะเล ศุลกากร 1202 งานพิธีวางกระดูกงู เรือตรวจการณ์ทางทะเล ศุลกากร 1202