.
Outdoor LED Display – LPN สาขา พระราม 3 นราธิวาส

 Outdoor LED Display – LPN สาขา พระราม 3 นราธิวาส

CUSTOMER :	 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	 
LOCATION :
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Outdoor LED Display ขนาด กว้าง 10.56 เมตร x สูง 1.92 เมตร   ความละเอียด P10 mm
Outdoor LED Display – LPN สาขา พระราม 3 นราธิวาส Outdoor LED Display – LPN สาขา พระราม 3 นราธิวาส Outdoor LED Display – LPN สาขา พระราม 3 นราธิวาส