.
Indoor LED Display – สถานีขนส่งเอกมัย

 Indoor LED Display – สถานีขนส่งเอกมัย

CUSTOMER :	 บริษัท ขนส่ง จำกัด	  
LOCATION : จุดที่นั่งพักของผู้โดยสาร สถานีขนส่งเอกมัย
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Indoor LED Display   ขนาด กว้าง 12.28 เมตร x สูง 2.05 เมตร   ความละเอียด P4 mm
    Outdoor LED Display – All Seasons Place Outdoor LED Display – All Seasons Place