.
Outdoor LED Display – สถานีขนส่งเอกมัย

 Outdoor LED Display – สถานีขนส่งเอกมัย

CUSTOMER :	 บริษัท ขนส่ง จำกัด	  
LOCATION : ด้านหน้าอาคาร และ ทางเข้าลานจอดรถ สถานีขนส่งเอกมัย
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Outdoor LED Display จำนวน 2 จอ   ด้านหน้าอาคาร ขนาด กว้าง 10.56 เมตร x สูง 7.68 เมตร   ทางเข้าลานจอดรถ ขนาด กว้าง 8.64 เมตร x สูง 2.88 เมตร   ความละเอียด P10 mm จำนวน 2 จอ
    Outdoor LED Display – All Seasons Place Outdoor LED Display – All Seasons Place