.
Indoor LED Display – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์

 Indoor LED Display – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์

    
CUSTOMER :	 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 
LOCATION : แผนกต้อนรับ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ สำนักงานใหญ่
PRODUCT DETAIL
ติดตั้งโครงสร้าง พร้อม จอ Indoor LED Display ขนาด กว้าง 4.0 เมตร x สูง 2.5 เมตร   ความละเอียด P3.9 mm         งานติดตั้งโครงสร้างและจอ LED Display – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ งานติดตั้งโครงสร้างและจอ LED Display – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ งานติดตั้งโครงสร้างและจอ LED Display – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ งานติดตั้งโครงสร้างและจอ LED Display – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ งานติดตั้งโครงสร้างและจอ LED Display – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์