.
งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

 งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

CUSTOMER :	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	  
LOCATION : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
PRODUCT DETAIL
งานเช่าตู้ Kiosk Touch Screen ( แนวตั้ง ) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 ตัว 
      งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563