.
งานเปิดตัวการอบรม OBEC Content Center

 งานเปิดตัวการอบรม OBEC Content Center

CUSTOMER :	 กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)	  
LOCATION : ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
PRODUCT DETAIL
งานเช่าตู้ Kiosk Touch Screen ( แนวตั้ง ) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 ตัว