.
งาน ULTRA INFLUENCER By Fivewhale

 งาน ULTRA INFLUENCER By Fivewhale

CUSTOMER :	บริษัท ไฟว์เวล จำกัด	  
LOCATION : โรงแรม หรรษา กรุงเทพ
PRODUCT DETAIL
งานเช่าจอ Indoor LED Display ขนาด กว้าง 2.5 เมตร x สูง 1.5 เมตร   ความละเอียด P3.9 mm