.
งาน Kitty Live 4th years Night Party

 งาน Kitty Live 4th years Night Party

CUSTOMER :	บริษัท บัสเลน มีเดยี จำกัด	  
LOCATION : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
PRODUCT DETAIL
งานเช่าจอ Indoor LED Display ขนาด กว้าง 6 เมตร x สูง 3.5 เมตร   ความละเอียด P3.9 mm