.
งาน Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019

 งาน Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019

CUSTOMER :	บริษัท เซนต์เมด 2019 	  
LOCATION : อาคาร เวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10
PRODUCT DETAIL
งานเช่าตู้ Kiosk Non-Touch Screen ( แนวนอน ) ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 5 ตัว
      งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019 งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019 งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019 งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019