.
งานเช่าจอ Kiosk – กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานเปิดตัว App Protect U 2019

 งานเช่าจอ Kiosk – กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานเปิดตัว App Protect U 2019

 

CUSTOMER	 : งานเช่าจอ Kiosk – กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานเปิดตัว App Protect U 2019
LOCATION	 : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรุงเทพ)

DATE	 : วันที่ 15 มกราคม 2020

PRODUCT DETAIL	
Kiosk Touch Screen – Screen Size 55” จำนวน 2 ตัว

DESCRIPTION
Kiosk เครื่องแสดงภาพและวีดีโอแบบตั้งพื้น มีทั้งแบบทัชสกรีนและไม่ทัชสกรีน (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) 
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว
 
 


 
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019