.
งาน World Reward Solutions

 งาน World Reward Solutions

CUSTOMER :	บริษัท เวิลด์รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด	  
LOCATION : โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ
PRODUCT DETAIL
งานเช่าจอ Indoor LED Display ขนาด กว้าง 2.5 เมตร x สูง 2 เมตร   ความละเอียด P3.9 mm
    World Reward Solutions 2019 World Reward Solutions 2019 World Reward Solutions 2019