.
งาน HR Tech 2019

 งาน HR Tech 2019

CUSTOMER :	บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด	  
LOCATION : SIAM PARAGON Hall
PRODUCT DETAIL
งานเช่าจอ Indoor LED Display ขนาด กว้าง 2.0 เมตร x สูง 1.5 เมตร   ความละเอียด P3.9 mm
    INTAGE 2019