.
งานเช่าจอ LED - ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

 งานเช่าจอ LED - ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

CUSTOMER	 : งานเช่าจอ LED - ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

LOCATION	 : ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เดน

DATE	 : วันที่ 16 สิงหาคม 2561   เวลา 08.00 - 15.00 น.

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 3 เมตร x สูง 2 เมตร ความละเอียด P3.9

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว
ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)

ธนาคารธกส. (โรงแรมรามาการ์เดน)