.
งานเช่า Kiosk 43'' The Coffee Club (Avani)

 งานเช่า Kiosk 43'' The Coffee Club (Avani)

CUSTOMER	 : งานเช่า Kiosk 43'' The Coffee Club

LOCATION	 : โรงแรม AVANI Riverside Bangkok 

DATE	 : วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 

PRODUCT DETAIL	
 Kiosk vertical 43'' ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

DESCRIPTION
Kiosk เครื่องแสดงภาพและวีดีโอแบบตั้งพื้น มีทั้งแบบทัชสกรีนและไม่ทัชสกรีน (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็วKiosk 43'' The Coffee Club