.
งานเช่าจอ LED - TAPA 2018 (Bitec Bangna)

 งานเช่าจอ LED - TAPA 2018 (Bitec Bangna)

CUSTOMER	 : งานเช่าจอ LED - TAPA 2018 (Bitec Bangna)

LOCATION	 : ไบเทค บางนา Hall EH101 -104

DATE	 : วันที่ 5 - 8 เมษายน 2018   เวลา 10.00 - 18.00 น.

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 4 เมตร x สูง 2 เมตร ความละเอียด P3.9

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว
TAPA 2018 (Bitec Bangna)

TAPA 2018 (Bitec Bangna)

TAPA 2018 (Bitec Bangna)

TAPA 2018 (Bitec Bangna)

TAPA 2018 (Bitec Bangna)