.
งานเช่าจอ LED - มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ

 งานเช่าจอ LED - มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ

CUSTOMER	 : งานเช่าจอ LED - มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ

LOCATION	 : สำนักงานมูลนิธิเพื่อภราดรภาพ คลองหนึ่ง ปทุมธานี

DATE	 : วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2018 

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Outdoor จอ LED ขนาด กว้าง 3 เมตร x สูง 2 เมตร ความละเอียด P10 

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด 
สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว LED - Nestle Purelife LED - Nestle Purelife LED - Nestle Purelife