.
งานเช่าจอ LED - SCB Passion For Life

 งานเช่าจอ LED - SCB Passion For Life

CUSTOMER	 : งานเช่าจอ LED - SCB Passion For Life

LOCATION	 : โรงแรม Centara Central World

DATE	 : วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2018   เวลา 13.00 - 19.00 น.

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 11 เมตร x สูง 3 เมตร ความละเอียด P3.9

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด 
สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว SCB Passion For Life SCB Passion For Life SCB Passion For Life SCB Passion For Life