.
ระบบห้องปฏิบัติการควบคุมจอภาพ Video Wall กรมเจ้าท่า ท่าเรือเชียงแสน

 ระบบห้องปฏิบัติการควบคุมจอภาพ Video Wall กรมเจ้าท่า ท่าเรือเชียงแสน

CUSTOMER	: ระบบห้องปฏิบัติการควบคุมจอภาพ Video Wall กรมเจ้าท่า ท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

PRODUCT DETAIL	
Video Wall ต่อแบบ 3 x 3 ตัว ( Size 42” )

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอ ขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว

LOCATION :  กรมเจ้าท่า ท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงรายท่าเรือเชียงแสน
ท่าเรือเชียงแสน
ท่าเรือเชียงแสน
ท่าเรือเชียงแสน