.
Outdoor LED Display BNO Group ป้ายพัฒนาการ

 Outdoor LED Display BNO Group ป้ายพัฒนาการ

CUSTOMER	: Outdoor LED Display BNO Group ป้ายพัฒนาการ

PRODUCT DETAIL	
ขนาด	กว้าง กว้าง 6 เมตร x สูง 5 เมตร
ความละเอียด	 P16

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอ ขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามรถดึวดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว

LOCATION : พัฒนาการ โดยขับรถจากรามคำแหง 24 มุ่งหน้า ถนนพัฒนาการ
ป้าย LED พัฒนาการ

ป้าย LED พัฒนาการ