.
งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

 งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

 

CUSTOMER	 : งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563
LOCATION	 : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

DATE	 : วันที่ 21 ตุลาคม 2563

PRODUCT DETAIL	
Kiosk Touch Screen – Screen Size 55” จำนวน 4 ตัว

DESCRIPTION
Kiosk เครื่องแสดงภาพและวีดีโอแบบตั้งพื้น มีทั้งแบบทัชสกรีนและไม่ทัชสกรีน (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์)
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว
 
 


 
 

งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

งานเช่า Kiosk – งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563