.
งานเช่า Kiosk – กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) งานเปิดตัวการอบรม OBEC Content

 งานเช่า Kiosk – กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) งานเปิดตัวการอบรม OBEC Content

CUSTOMER	 : งานเช่า Kiosk – กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) งานเปิดตัวการอบรม OBEC Content Center

LOCATION	 : กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)

DATE	 : 23 September 2020

PRODUCT DETAIL	
Kiosk Touch Screen – Display Size 55”

DESCRIPTION
Kiosk เครื่องแสดงภาพและวีดีโอแบบตั้งพื้น มีทั้งแบบทัชสกรีนและไม่ทัชสกรีน (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) 
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว