.
งานเช่าจอ LED – ULTRA INFLUENCER By Fivewhale

 งานเช่าจอ LED – ULTRA INFLUENCER By Fivewhale

 CUSTOMER	 : งานเช่าจอ LED – ULTRA INFLUENCER By Fivewhale
LOCATION	 : Hansar Hotel Bangkok

DATE	 : Every on Saturday 26 September - 21 November 2020

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 2.5 เมตร x สูง 1.5 เมตร ความละเอียด P3.9

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด 
สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว