.
งานติดตั้ง จอ LED - LPN Townville ลาดกระบัง

 งานติดตั้ง จอ LED - LPN Townville ลาดกระบัง

 

CUSTOMER	 : งานติดตั้งโครงสร้างและจอ LED Display - LPN Townville ลาดกระบัง
LOCATION	 : LPN Townville ลาดกระบัง

DATE	 : วันที่ 28 เมษายน 2563

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 3.84 เมตร x สูง 1.92 เมตร ความละเอียด P10 SMD

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด 
สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว

  

LPN Townville ลาดกระบัง

LPN Townville ลาดกระบัง

LPN Townville ลาดกระบัง