.
งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019

 งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019

 

CUSTOMER	 : งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019
LOCATION	 : อาคารเวสตอินคอมเพล็กซ์

DATE	 : วันที่ 15 มกราคม 2020

PRODUCT DETAIL	
Kiosk Display – Screen Size 43”

DESCRIPTION
Kiosk เครื่องแสดงภาพและวีดีโอแบบตั้งพื้น มีทั้งแบบทัชสกรีนและไม่ทัชสกรีน (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) 
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว
 
 


 
 

งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019

งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019

งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019

งานเช่า Kiosk – Grand Opening บริษัท เซนต์เมด 2019