.
งานเช่า Kiosk : Ample N 2019

 งานเช่า Kiosk : Ample N 2019

 

CUSTOMER	 : งานเช่า Kiosk : Ample N
LOCATION	 : IMPACT Muangthong งาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2019

DATE	 : วันที่ 19-21 กันยายน 2019

PRODUCT DETAIL	
Kiosk vertical – Screen Size 49”

DESCRIPTION
Kiosk เครื่องแสดงภาพและวีดีโอแบบตั้งพื้น มีทั้งแบบทัชสกรีนและไม่ทัชสกรีน (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) 
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว

 

Ample N 2019

Ample N 2019