.
งานเช่าจอ LED - World Reward Solutions 2019

 งานเช่าจอ LED  -  World Reward Solutions 2019

 

CUSTOMER	 : งานเช่าจอ LED  -  World Reward Solutions (Backdrop Party)
LOCATION	 : โรงแรม Rose Wood Bangkok ห้อง Ballroom

DATE	 : วันที่ 29 สิงหาคม 2019

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 2.5 เมตร x สูง 2 เมตร ความละเอียด P3.9

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด 
สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว

  

World Reward Solutions 2019

World Reward Solutions 2019

World Reward Solutions 2019