.
งานเช่าจอ LED - Fight Night 25 April (MBK)

 งานเช่าจอ LED - Fight Night 25 April (MBK)

CUSTOMER	 : งานเช่าจอ LED - Fight Night 25 April (MBK)

LOCATION	 : มาบุญครอง (MBK)

DATE	 : วันที่ 25 เมษายน 2018   เวลา 17.00 - 20.00 น.

PRODUCT DETAIL	
 LED Display Indoor จอ LED ขนาด กว้าง 3 เมตร x สูง 2.5 เมตร ความละเอียด P3.9

DESCRIPTION
จอแสดงภาพวีดีโอขนาดใหญ่ (บริการทั้งแบบติดตั้งถาวร และแบบเช่าสำหรับงานอีเว้นท์) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ด้วยวีดีโอ ที่คมชัด สีสันสมจริงและเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายและรวดเร็ว


Fight Night 25 April (MBK)

Fight Night 25 April (MBK)

Fight Night 25 April (MBK)

Fight Night 25 April (MBK)

Fight Night 25 April (MBK)