.
จอเช่า VDO WALL
จอเช่า VDO WALL จอเช่า VDO WALL จอเช่า VDO WALL จอเช่า VDO WALL จอเช่า VDO WALL
จอเช่า VDO WALL

จอเช่า VDO WALL เพื่อออกงาน Event

เรามีบริการให้เช่า VDO WALL Monitor ขนาด 43 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 1080 (FHD) ติดตั้งเป็น Video Wall ขนาด 2 x2 ตัว หรือ ขนาด 4 x 1 ตัว ใช้สำหรับงานกิจกรรมภายในตัวอาคาร (Indoor) พร้อม ชุดอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องเสียงมาตราฐาน เพื่อใช้ออกงาน Event หรือจัดงานภายในบริษัทฯ ของท่าน โดยเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญพร้อมติดตั้งให้ท่านเรียบร้อย

VDO WALL พร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุม สำหรับออกงาน Event
OUR CLIENTS